Bandar Seri Begawan

04:1421
UTC+8, Asia/Brunei (+08)Noche
27°C
sábado, 25 noviembre 2017
 +0horas

Taibei

04:1421
UTC+8, Asia/Taipei (CST)Noche
17°C
sábado, 25 noviembre 2017
Bandar Seri Begawan (Asia/Brunei)Taibei (Asia/Taipei)
sáb 04:00sáb 04:00
sáb 05:00sáb 05:00
sáb 06:00sáb 06:00
sáb 07:00sáb 07:00
sáb 08:00sáb 08:00
sáb 09:00sáb 09:00
sáb 10:00sáb 10:00
sáb 11:00sáb 11:00
sáb 12:00sáb 12:00
sáb 13:00sáb 13:00
sáb 14:00sáb 14:00
sáb 15:00sáb 15:00
sáb 16:00sáb 16:00
sáb 17:00sáb 17:00
sáb 18:00sáb 18:00
sáb 19:00sáb 19:00
sáb 20:00sáb 20:00
sáb 21:00sáb 21:00
sáb 22:00sáb 22:00
sáb 23:00sáb 23:00
dom 00:00dom 00:00
dom 01:00dom 01:00
dom 02:00dom 02:00
dom 03:00dom 03:00